Badanie klatki piersiowej

Badanie klatki piersiowej stanowi nieodłączny element każdego badania przedmiotowego, pozwala bowiem na ustalenie bardzo ważnych funkcji życiowych. W obrębie tej przestrzeni znajdują się bowiem dwa bardzo ważne i kluczowe dla życia człowieka układy- oddechowy oraz sercowy. W oglądaniu klatki piersiowej można zaobserwować odchylenia w jej ukształtowaniu takie jak chociażby klatka szewska czy kurza, świadczące o konkretnych stanach patologicznych. Klatka beczkowata, charakteryzująca się zwiększonym wymiarem przednio-tylnym i bardziej poziomym ułożeniem żeber występuje u osób, które od dłuższego czasu cierpią na rozedmę płuc. Zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych jak również dołka jarzmowego to jedne z podstawowych wykładników duszności. O trudnościach z oddychaniem może świadczyć również sinawe zabarwienie skóry wokół ust i przyjmowanie ściśle określonej pozycji ciała oraz wydłużenie wydechu, który fizjologicznie jest krótszy od wdechu. U osób szczupłych bez problemu można zaobserwować również tętnienie w dołku podżebrowym, które może świadczyć na przykład o zwiększonym ciśnieniu w aorcie zstępującej. Nieczęsto już dziś praktykowanym, acz nauczanym na studiach medycznych jest opukiwanie płuc, pozwalające na ocenę ich wydolności. Odchylenia w tym badaniu mogą wskazać na takie schorzenia jak odma opłucna, rozedma czy zapalenie oskrzeli. Sprawni lekarze będą w stanie zaobserwować nawet najbardziej subtelne sprawy, pozwalające postawić wstępne rozpoznanie. Bardzo przydatnym badaniem jest osłuchiwanie, na podstawie którego można wyciągnąć wiele daleko idących wniosków. Płuca osłuchujemy zarówno na wdechu jak i wydechu z przodu i z tyłu klatki piersiowej, osłuchując klatkę piersiową nie możemy zapomnieć również o sercu. Zaobserwowanie jakichkolwiek szmerów powinno prowadzić do konsultacji kardiologicznej, bowiem schorzenia serca są bardzo groźnymi, alarmującymi przypadłościami.

read more

Badanie głowy i szyi

Badanie każdej kolejnej części ciała zaczynamy od oglądania, które jest w stanie dostarczyć nam wielu ważnych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta. Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć takie anomalnie jak wodogłowie czy czaszkę o kształcie wieży. Bardzo szybko można również dostrzec charakterystyczne elementy składające się na zespół Downa, do których należy mongołowate rozstawienie oczu czy też duży, płaski język. Bardzo szybko można dostrzec również rumień mitralny, mówiący nam o niewydolności zastawki mitralnej serca, z kolei zasinienie wokół ust skłania nas do podejrzenia, że ilość krwi odtlenowanej niebezpiecznie wzrosła. Kiedy już dokładnie przyjrzymy się wyglądowi głowy, przejdziemy do obmacywania czaszki, które pozwoli nam na zaobserwowanie subtelnych zmian, w ten sposób można wybadać między innymi rozmiękanie potylicy, będącej objawem krzywicy. Następnie należy sprawdzić bolesność uciskową skrawka ucha oraz wyrostka sutkowatego, dolegliwości przy dotykaniu pierwszego z wymienionych elementów świadczy o zapaleniu ucha zewnętrznego, drugiego z kolei o zapaleniu ucha środkowego. Oba stany powinny zostać potraktowane z należytą uwagą, bowiem przewlekające się zapalenia ucha mogą w końcu doprowadzić do osłabienia tego zmysłu. Ważne jest również badani wzroku, nawet jeśli specjalistyczne uwagi w tej dziedzinie może wygłaszać jedynie okulista. Sam wygląd oczu może pozwolić na zdiagnozowanie chorób, które wprawdzie nie dotyczą oczu, jednak poprzez nie się objawiają. Do takich schorzeń należy między innymi choroba Gravesa Basowa, przy jej podejrzeniu konieczne jest sprawdzenie wszystkich odruchów ocznych. Zaliczamy tutaj objaw Kochera, Graffego i Moebiusa jak również kilka dodatkowych objawów zaobserwowanych chociażby przez Jelinka. Przy badaniu głowy nie można zapomnieć również o szyi, a zwłaszcza sprawdzeniu tarczycy, jeśli zaobserwujemy jej powiększenie warto zlecić dalszą diagnostykę.

read more

Badanie ogólne

Kompleksowe badanie lekarskie powinno rozpocząć się od krótkiej rozmowy, która pozwoli wstępnie ustalić lekarzowi z jaką przypadłością ma do czynienia. Uważa się, że dobrze zebrany wywiad dotyczący obecnej przypadłości jak również wcześniejszych hospitalizacji i schorzeń może stanowić podstawę do wysnucia prawidłowej diagnozy. Niestety jednak nie wszyscy lekarze chcą rozmawiać z pacjentami i nie wszyscy potrafią trafić do innych ludzi, również pacjenci skrępowani swoją fizykalnością nie zawsze zgodnie współpracują. Kiedy lekarz zbierze wywiad, konieczne będzie przejście do badania fizykalnego, składającego się z kilku integralnych elementów. Na pierwszym miejscu znajduje się badanie ogólne, które tak naprawdę trwa od momentu wejścia pacjenta o gabinetu. Już ze sposobu poruszania się, mówienia i ogólnego zachowania lekarz będzie mógł wysnuć wiele cennych wniosków. Czasami charakterystyczne cechy wyglądu wskazują na konkretne schorzenia, niemniej jednak brak ewidentnych dowodów wcale nie wyklucza możliwości występowania danej choroby. I tak na przykład widząc rumień na twarzy przypominający kształtem motyla bardzo szybko możemy zdiagnozować toczeń rumieniowaty, nalana, księżycowa twarz, otyłość typu brzusznego i czerwone rozstępy na skórze skłaniają do diagnostyki w kierunku choroby Cushinga. Wytrzeszcz oczu i niska masa ciała mogą prowadzić do wysnucia podejrzenia choroby Gravesa Basedowa, będącym endokrynologicznym schorzeniem dotyczącym tarczycy. Warto wspomnieć również o tym, że badanie ogólne obejmuje obejrzenie całej skóry ciała celem znalezienia patologicznych wykwitów oraz blizn, bardzo ważne jest również zbadanie węzłów chłonnych. Ich powiększenie świadczy o toczącym się w organizmie procesie zapalnym, niektóre z nich jak na przykład węzeł Virchowa określa się mianem węzłów wartowniczych. Świadczą one o obecności przerzutów nowotworowych, nie dających zbyt pomyślnego rokowania na przyszłość.

read more