Badania dodatkowe

Chociaż jeszcze kilkadziesiąt lat temu badanie fizykalne stanowiło podstawę do postawienia diagnozy, w dzisiejszych czasach konieczne jest wykonywanie badań dodatkowych. Ich dokładność i swoistość jest często dość znaczna, dlatego też na ich podstawie można wysnuć wiele trafnych wniosków. Najbardziej popularne i znane od dłuższego czasu były zdjęcia rentgenowskie, nie wszyscy wiedzą jednak, że historia pierwszych aparatów rentgenowskich jest bujna i ciekawa. Nie spodziewano się wówczas, że promieniowanie wytwarzane w czasie wykonywania zdjęć jest wysoce szkodliwe, z tego też względu aparaty rentgenowskie były bardzo popularne wśród zamożnej części społeczeństwa. Możliwość wykonania prześwietlenia chociażby dłoni czy stopy stanowiła nierzadko główną atrakcję modnego przyjęcia, niestety kiedy okazało się, że fani takiej rozrywki zaczęli poważnie chorować, aparaty rentgenowskie wycofano z powszechnego użytku i na dobre uplasowano jest w specjalistycznych gabinetach. W dzisiejszych czasach dzięki zdjęciu rentgenowskiemu można bardzo szybko zdiagnozować chociażby złamania kości czy też inne ich zniekształcenia. Takie badanie jest szczególnie przydane dla ofiar różnego rodzaju wypadków, może jednak posłużyć również w innych przypadków. Za pomocą rentgena zauważymy zapalenie płuc czy też inne choroby płuc, powiększenie serca czy przesunięcie narządów w obszarze klatki piersiowej. Poprzez podanie kontrastu na zdjęciu rentgenowskim możemy uwidocznić również elementy, które standardową są na nich niewidoczne. Kolejnym wielce przydatnym badaniem jest ultrasonografia, dzięki której możemy oglądać narządy wewnętrzne, sprawdzać jak wygląda ich powierzchnia, czy są powiększone, czy należycie pracują. Echokardiografia to rodzaj ultrasonografii ukierunkowanej na badanie funkcji serca, dzięki niej można oglądać między innymi powierzchnię zastawek serca oraz badań wielkość przepływu krwi.

read more

Odchylenia w badaniu

Odchylenia w badaniu fizykalnym powinny stanowić podstawę do rozpoczęcia dalszego postępowania diagnostycznego, bowiem rzadko zdarza się, by były patognomiczne. Warto jednak wiedzieć, jakie są najczęstsze odchylenia i o jakich stanach chorobowych mogą świadczyć. Bardzo ciekawym zjawiskiem są różnego rodzaju objawy nazwiskowe, wskazujące na konkretne problemy i pozwalające na szybkie rozpoznanie niektórych stanów chorobowych. Przy podejrzeniu zapalenia otrzewnej warto zbadać objaw Blumberga, który polega na powolnym uciskaniu dowolnego obszaru w granicach brzuch i następnym szybkim zwalnianiu tego ucisku. Jeśli pacjent odczuwa większy ból w czasie zwalniania ucisku to bez wątpienia świadczy to o zapaleniu otrzewnej, zmuszającym do pojęcia szybkiej interwencji. Bardzo łatwo za pomocą palpacji można zdiagnozować również zapalenie wyrostka robaczkowego. Uciskając brzuch w jednej trzeciej odległości między kolcem biodrowym prawym a pępkiem możemy sprawdzić czy mamy do czynienia z atakiem wyrostka czy też nie. Istnieje również kilka innych objawów pozwalających na sprawdzenie tego stanu, należy do nich objaw Jaworskiego, który polega na zgięciu kończyny dolnej prawej w stawie biodrowym oraz kolanowym i ucisku w okolicy dołu biodrowego prawego. Również tutaj ból będzie objawem sugerującym wystąpienie zapalenia wyrostka robaczkowego. Ucisk w przestrzeni podżebrowej prawej pozwala z kolei sprawdzić, czy mamy do czynienia z zapaleniem pęcherzyka żółciowego czy też nie. Bardzo groźne są również wszelkie odstępstwa w badaniu tętna, tętno nitkowate może świadczyć na przykład o występowaniu wstrząsu, tętno naprzemienne czy dwubitne powinno z kolei skłonić lekarza prowadzącego do zlecenia konsultacji kardiologicznej. W czasie badania nie można zapomnieć o zbadaniu wszystkich węzłów chłonnych, ich powiększenie powinno alarmować i skłaniać lekarza do podjęcia dalszej diagnostyki różnicowej.

read more

Badanie brzucha

Badanie brzucha przebiega nieco inaczej niż badanie pozostałych części ciała głównie ze względu na kolejność wykonywanych działań. Proces tradycyjnie zaczyna się od oglądania, dzięki któremu możemy zaobserwować oczywiste zmiany jak blizny po operacjach takich jak wycięcie wyrostka, odprowadzanie przepukliny czy wycięcie pęcherzyka żółciowego. Następnie powinniśmy osłuchać brzuch, jeśli bowiem najpierw wykonamy palpację samoistnie pobudzimy jelita do pracy. Mogłoby się wydawać, że osłuchiwanie brzucha jest nieco zabawną czynnością, niemniej jednak wprawnemu lekarzowi może podsunąć szereg wniosków. I tak na przykład brak perystaltyki może świadczyć o zapaleniu otrzewnej czy uwięźnięciu pętli jelitowej. Kolejnym etapem badania będzie palpacja powierzchowna i głęboka, które pozwolą nam na wykrycie różnego rodzaju anomalii. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli pacjent zgłasza jakiekolwiek dolegliwości bólowe to badanie powinniśmy rozpocząć od miejsca położonego jak najdalej od wskazanego miejsca. Za pomocą palpacji możemy wybadać między innymi guzy w obrębie jamy brzusznej jak również opory patologiczne. Palpacja głęboka pozwoli nam na zbadanie wątroby oraz śledziony, są to dwa bardzo ważne narządy, których powiększenie może sugerować wiele schorzeń. Prawidłowo wątroba nie powinna zostać wybadana w badaniu, jej powiększenie, a zatem wystawanie poza łuk żebrowy nie jest patognomiczne, może sugerować zapalenie wątroby, chorobę Cushinga, amyloidozę czy też stłuszczenie narządu i zdecydowanie stanowi podstawę do podjęcia dalszej diagnostyki. Jeśli chodzi z kolei o śledzionę to jej powiększenia zdarzają się rzadziej i są znacznie groźniejsze, świadczą o chorobach związanych z układem krwionośnym jako, że śledziona odpowiedzialna jest za usuwanie starych bądź zniszczonych komórek krwi. Podejrzewając zapalenie wyrostka czy pęcherzyka żółciowego konieczne jest zbadanie objawów takich jak Chełmońskiego, Jaworskiego czy Rovsinga.

read more