Styl życia a zdrowie

Bardzo często w internecie, prasie czy telewizji można zapoznać się z opiniami, w jaki sposób styl życia może wpływać na nasze zdrowie. Istnieją setki i tysiące prac, których autorzy dowodzą, że ileś lat temu taka choroba była groźniejsza niż dziś, a inna znów była znacznie rzadsza. Próbują też oni często powiązać te zmiany z tym, jak na przestrzeni lat zmienił się styl życia- dieta, zanieczyszczenie środowiska, tryb życia- wszystko to może mieć wpływ na stan zdrowia ludzi.
Dieta jest jednym z chętniej poruszanych tematów. Zgodnie z przekonaniami, to, co jemy, ma wpływ na to, jak działa nasz organizm. I jest to w dużym zakresie prawda, ale nie wolno zapominać, że większe znaczenie wciąż ma to, czego nie jemy- niedobory witamin wydawały się wyeliminowane, tymczasem poza awitaminozą C wszystkie pozostałe są częściej lub rzadziej spotykane (szkorbut jest bardzo rzadki). Dieta większości z nas składa się z produktów bardzo wysoko przetworzonych, często po obróbce termicznej, a więc pozbawionych wielu cennych substancji.
Jeśli chodzi o wpływ środowiska- udowadnia się związek między stanem środowiska a zachorowalnością na wiele chorób. Nazywamy ej często chorobami cywilizacyjnymi, choć nazwa ta jest nieścisła. Nie da się jednak ukryć, że niektóre substancje zanieczyszczające wodę, glebę, powietrze lub żywność mogą wydatnie zwiększać podatność na określone choroby. Tak zwane choroby środowiskowe to w rzeczywistości grupa różnych schorzeń, co do których mamy pewność lub tylko podejrzenia, iż są związane z szeroko pojętym środowiskiem życia.
Tryb życia, który w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uległ radykalnej zmianie, także nie pozostaje bez wpływu na zdrowie ludzi. Więcej jest problemów natury ortopedycznej, ale ma to także swój wkład w rozrost populacji ludzi otyłych. Ponadto nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zbyt mała ilość aktywności fizycznej mogą przyspieszać powstawanie innych chorób oraz znacząco osłabiać układ odpornościowy.
Wszystko, co określamy mianem stylu życia, ma związek ze zdrowiem. Nie zawsze jest on wyraźnie widoczny, ale zazwyczaj już przy zgrubnej statystyce można zobaczyć, jak różne zmiany w stylu życia wpływają na zmiany statystyk zachorowalności.

read more